ShadowMorowind

15 tekstów – auto­rem jest Sha­dow­Mo­rowind.

Miasta

Kiedyś by­liśmy bogami
Wol­ny­mi pośród łanów ziele­ni i zbóż
Sta­liśmy się materialni
Jes­teśmy miastami
Ja niczym Pa­ryż dum­na i pełna blasku
Jes­teś jak Mos­kwa dum­ny i niezłomny
Tak jak Pa­ryż łamię sie pod rozkazami
I walę się niczym budynki
Jesteś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 kwietnia 2015, 21:10

Po co nam?

Po co nam szczyty?
I miej­sce nieodkryte?
Na cóż nam nauki i teorie do oba­lenia?
Czy zmieni coś - być czy nie być?
Cze­muż w spo­koju dni mi­jających w ciszy nie za­puści­my gdzieś korzenie.
Iluż było [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2015, 22:43

Bajka

Opo­wiem ci bajkę
jak Cy­gan uwiódł Cygankę
Jak jej obiecał la­sy i góry
Gdy pro­wadzał ją na ścieżki polne
Opo­wiadając o swoim uczuciu
Jak jej snuł jad do uszu
Mówiąc, że jest tą jedyną
Zacza­rował ją okrutnie
Klątwę rzu­cił na [...] — czytaj całość

wiersz • 17 stycznia 2015, 01:35

Kłamstwo

Chłód spo­wił mo­je ser­ce i ciało
Drżę z bólu ze zmęczenia
Od­chodzę a Ty patrzysz
Obiecałeś
Nie dotrzymałeś
Zapewniałeś
Kłamałeś
Jak spęd ko­ni ga­lopujących po mym grzbiecie
Pęka każda moją cząstka
Roz­sy­puje się w ni­cość która mi została
Wie­rzyłam, ufałam
Tyl­ko da­lej cierpiałam
Nag­ro­da mo­ja za trud i pracę
Pa­miętam
Te­raz niech wszys­tko utracę
Od­chodzę i to widzisz
Nic to nie zmieni te­go nie widzisz
Os­tatnia łza za Ciebie popłynie
Odchodzę
Niech me ser­ce na zaw­sze będzie niczyje 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 stycznia 2015, 21:49

A gdy...

A gdy upadnę czy będziesz przy mnie?
A gdy się pot­knę po­możesz mi wstać?
Gdy za­winię czy mi odpłacisz?
A gdy zapłaczę czy mnie odepchniesz?
Czy będziesz przy mnie kiedy zawiodę?
Czy zro­zumiesz, że nig­dy nie będę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 grudnia 2014, 02:42

Mgła

Widzę mgłę gęsto pok­ry­wającą ziemię
Niczym stop jed­no­lity z dusz
Po­wiet­rze ciężkie wdziera się do mych nozdrzy
Mo­ja dusza prze­padła zle­wając się w zais­tniała mgłę
Egzys­ten­cja nie ma sen­su, gdy nie ma oparcia
Gdy sa­memu ciągle trzeba [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 czerwca 2014, 15:00

Czy jeszcze....

Czy mnie jeszcze kochasz?
Czy za mną cza­sem szlochasz?
Czy pa­miętasz tam­te dni
Wspólnie tyl­ko ja i ty?
Kiedy słońce nam świeciło
Gdy zielo­no wokół było
Jak by­liśmy jeszcze dziećmi
Szczęce zaczy­na się od pros­tych rzeczy
Jak daw­no to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2014, 17:51

Kraina Czarów

Obudź się Alicjo
Kraina Czarów w której żyłaś się skończyła
Drzwi zam­knęły się bezpowrotnie
Rzeczy­wis­tość zas­koczyła w pełni świadomość
Nie ma już ucie­czki i sko­ku do krainy wspomnień
I choćbyś wa­liła pięściami nogami
Żelaz­na kra­ta zam­knęła przejście
I szaleństwo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 marca 2014, 19:42

Odejście

Tak nap­rawdę nig­dy nie odchodzisz
Choć roz­stań było wiele
Jes­teś tu­taj dusząc mnie od wewnątrz
I choćbym uciec chciała
A uciekałam nie raz
Nie mogę się uwolnić
Od­dałabym wszystko
Aby złapać w końcu powietrze
Skończyło się wszys­tko i nig­dy nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 lutego 2014, 17:11

Pozwól mi

Pozwól mi choć raz
Ten os­tatni raz
Pożeg­nać cię
Pozwól mi cię dot­knąć i uśmie­chnąć się
Pożeg­nać nas wspólnie spędzo­ny czas
I może i on sam goi ra­ny i zmieni zdarzeń bieg
Już wiem
Nig­dy już nie zo­baczy­my się
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lutego 2014, 18:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ShadowMorowind

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

9 kwietnia 2015, 21:10ShadowMorowind do­dał no­wy tek­st Miasta

23 lutego 2015, 00:01.Rodia sko­men­to­wał tek­st Po co nam?

22 lutego 2015, 22:46Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Po co nam?

22 lutego 2015, 22:43ShadowMorowind do­dał no­wy tek­st Po co nam?

17 stycznia 2015, 03:24Pierrot. sko­men­to­wał tek­st Bajka

17 stycznia 2015, 01:35ShadowMorowind do­dał no­wy tek­st Bajka

16 stycznia 2015, 21:49ShadowMorowind do­dał no­wy tek­st Kłamstwo

3 grudnia 2014, 02:42ShadowMorowind do­dał no­wy tek­st A gdy...  

15 czerwca 2014, 18:18mglista sko­men­to­wał tek­st Mgła

15 czerwca 2014, 15:00ShadowMorowind do­dał no­wy tek­st Mgła